Planview

Met PlanView kan de planning op alles locaties bekeken worden. Een speciale optie van deze viewer is het gereed/openstaand boeken per bewerking. Zo kan het magazijn bijvoorbeeld een gehele order als gereed boeken na verzending. Ook is het mogelijk een afdelingshoofd de bevoegdheid te geven alle bewerkingen binnen zijn afdelingen als gereed te boeken of deze weer open te zetten voor een bewerking. Deze viewer is ook als online applicatie leverbaar, waardoor via een geautoriseerde inlog via het internet de planning bekeken kan worden. Dit kan dan de gehele planning zijn, maar ook een gedeelte, bijvoorbeeld gefilterd op een klantnaam.