EasyPlan, overzichtelijk, flexibel en Easy to use.

Doelstelling van onze maatsoftware is dat het geschreven is volgens de wensen van de klant. Dit niet alleen met betrekking tot de inhoud, maar ook dat het aansluit op de manier van werken en de organisatie binnen een bedrijf. In deze beschrijving is het model gebruikt, welke bij Tooling Holland B.V. te Emmen toegepast is. Vanuit een bestaande werkmethode bij dit bedrijf is het plansysteem aangepast en voorzien van alle gewenste functies. Het basis principe blijft gehandhaafd, de toegepaste methodieken kunnen voor elk bedrijf verschillen. Zo zal de klant snel vertrouwd zijn met het pakket en de organisatiestructuur hoeft niet aangepast te worden. Het pakket zeer flexibel. Ook zonder het opmaken van een planning, kan er gepland worden. Enige voorwaarde is dat een opdracht ingevoerd is in de database.

Alles vanuit één scherm.

EasyPlan geeft op een groot Tv-scherm duidelijk en realtime de status van de planning weer. Deze hangt op de afdeling planning/werkvoorbereiding en vanuit dit scherm kunnen, door middel van muisklikken op een veld,gegevens uitgelicht en eventueel gewijzigd worden. Zoekmethodes op basis van ordernummer, klantnaam of omschrijving, zorgen er voor dat opdrachten snel gevonden worden. Filters op klantnaam of ordernummer en sorteermethodes op basis van leverweek, bewerking of ordernummer zorgen altijd voor een duidelijk overzicht. EasyPlan is ook de administratieve tool voor alle gegevens met betrekking tot bewerkingen, urencapaciteit, personeelsbestand, artikelbeheer, het afdrukken van lijsten en het exporteren van gegevens naar een ander bestandsformaat. Dit laatste kan ook geautomatiseerd zijn, zodat gefilterde gegevens op internet gepubliceerd kunnen worden. Ook deze webapplicatie is door EasyBase ontwikkeld en sluit naadloos aan op het plansysteem. Deze kan aan elke gewenste website gelinkt worden. De menustructuren van EasyPlan zijn eenvoudig bevatten geen overbodige functies. Het pakket is zo omvangrijk als dat de klant het wenst. Het grootste gebruikersgemak is het beeldscherm. Door op het veld van een ordenummer te klikken, worden de details weergegeven. Tevens kan er dan de keuze gemaakt worden om deze te wijzigen. Als in het plangedeelte geklikt wordt kan de planning van het betreffende onderdeel geopend en gewijzigd worden.

Meer dan zomaar een planning.

EasyPlan maakt gebruik van een centrale MySqldatabase. Hierin zijn de vastegegevens opgeslagen en wordt de planning ingevoerd. Alle werknemers welke gebruik maken van het systeem en alle bewerkingen zijn hier vastgelegd. Het overzicht van de werknemers zorgt er voor, dat als er mat PlanAcces uren geboekt zijn, deze vastgelegd worden op persoonsnummer, ordernummer en positienummer. Dit draagt zorg voor een overzichtelijke urenregistratie. Verschillen tussen de voorcalculatie en de werkelijk geboekte uren komen hierdoor duidelijk in beeld. Deze worden in het hoofdscherm dan ook weergegeven middels ++. In de planning zelf kan naderhand in beeld gebracht worden door wie en hoelang er aan een project gewerkt is. Indien er een hoofdorder met onderliggende posities aangemaakt is, wordt er op een verzamelnummer bijgehouden hoeveel uren er in een totaal project zitten. Zo kan per order/positie weergegeven worden en ook het totaal van een order. Ook dit wordt realtime bij gehouden en er kan dus snel ingegrepen worden bij overschrijding van de gecalculeerde uren. Kostprijsbewaking na het voltooien van een project, maar ook terwijl deze nog loopt. Per bewerking, is ook de uurprijs vast gelegd. Tijdens het inplannen van de diverse bewerkingen, wordt de totale kostprijs weergegeven. EasyPlan is dus inzetbaar als werkvoorbereiding, planner en als kostprijs calculatie. Het heeft een bewakende functie en vergelijkt de gegevens realtime.

Voor elk bedrijf inzetbaar.

Het systeem is opgebouwd rond 24 bewerkingen met unieke bewerkingscodes. Deze keuze van bewerkingen is vrij. Groepen van codes zijn aan elkaar gekoppeld. Per bewerking wordt er een weekcapaciteit in uren aangegeven. Tijdens het inplannen van de bewerkingen wordt de overschrijding van de weekcapaciteit rood weergegeven. Door de groepering van de bewerkingscodes, is er een relatie in de urencapaciteit vastgelegd. Zo kunnen verschillende bewerkingen op dezelfde machine betrekking hebben (voorbewerking en nabewerking). Naast de werkelijk geboekte uren, worden ook extra uren bijgehouden. Deze uren hebben betrekking op de gemaakte uren nadat een project als gereed geboekt is. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld extra bewerkingen nadat een project een afkeur in de kwaliteitscontrole heeft gehad of aanpassingen in een later stadium. De vrijheid in de keuze van bewerkingen, maakt het pakket breed inzetbaar. In deze beschrijving is uitgegaan van een metaalbedrijf/gereedschappenmakerij. Door de unieke opzet, is EasyPlan in elke bedrijfstak inzetbaar. Een uitgeklede versie wordt gebruikt in een uitgeverij, waar bewerkingen als redigeren, vertalen, opmaak etc. gebruikt worden. Naast EasyPlan is er EasyWeek. Deze kan gekoppeld worden aan het totale plansysteem. Hier kan per bewerking of persoon, per dag of dagdeel een weekplanner opgezet worden. Deze is uitermate geschikt voor autobedrijven. Deze weekplanner is ook als online applicatie beschikbaar, welke inzetbaar is bij thuiswerk of veldwerk. De uitgekiende opzet van onze software zorgt er voor dat het past binnen uw organisatie.

Het wiel.

Goede software is gegevens verzamelen en deze op de juiste manier weergeven en bewaren. Niets is dan ook zo logisch als het geselecteerd bewaren van gegevens. Hiermee kan veel geld bespaard worden en fouten kunnen voorkomen worden op basis van ervaring. EasyPlan heeft de optie om ingevoerde gegevens op te slaan als artikel. Bij herhaalopdrachten kan een artikel gekoppeld worden aan een nieuwe opdracht. Hierdoor kan aan de hand van de historie altijd een kloppende planning, werkvoorbereiding en kostprijsberekening gemaakt worden. De keuze van de benaming van het artikelnummer is vrij. Dit kan een unieke code zijn, maar ook een omschrijving of de combinatie van deze twee. De uitgebreide searchengine, welke overal in het pakket gebruikt wordt, zorgt er voor dat artikelen altijd terug gevonden worden. Door in de planning de werkelijk gemaakte uren/bewerking over te zetten als voorcalculatie en deze op te slaan als artikel, geeft een betrouwbare planning bij een herhaalopdracht. Per artikel kan tevens een beschrijving toegevoegd worden, waarin aandachtspunten vastgelegd kunnen worden. Het is bij elk bedrijf bekent, dat er veel een schat aan informatie is, maar dat deze enkel opgesloten zit in de hoofden van de werknemers. EasyPlan leert van het verleden.