PlanAcces.

PlanAcces is de module welke gebruikt wordt op alle werkplekken. Deze staat rechtstreeks in verbinding met de database van de planning. Elke werkplek heeft zijn eigen bewerkingscode en omschrijving. Op basis van deze code wordt de weekplanning van de betreffende bewerking weergegeven. PlanAcces is gebonden aan de werkplek met een PC, waar deze ge´nstalleerd is, niet aan een personeelsnummer. Als het personeelsnummer ingevoerd is, kan er een order en positie gekozen worden uit de lijst of deze kan handmatig ingevoerd worden. In eerste instantie gaat PlanAcces verder met de opdracht waarmee de desbetreffende persoon gestopt is. Is deze order met positie opgenomen in de planning, al dan niet met een geplande bewerking, kunnen er uren op geboekt worden. Start bewerking start de tijdsregistratie, einde bewerking legt de totale aan een project gewerkte tijd vast. Deze wordt geregistreerd in het plansysteem en kan als nacalculatie gebruikt worden. Is een order met positie reeds gereed geboekt, wordt de tijd geregistreerd als 'extra uren'. Is de bewerking niet in de planning opgenomen, wordt deze als bewerkingsvolgorde '99' geboekt. Hierdoor wordt op het elektronische planbord zichtbaar dat er met deze bewerking op is geboekt. De uren worden dan ook als zodanig op geregistreerd. Als een order alleen als hoofdorder in het systeem is opgenomen, worden de uren op een verzamelnummer van dit order geboekt. Dit verzamelnummer van een order, bevat tevens de totale tijd van alle bewerkingen van dit order. In een lijst wordt weergegeven wat er per week gepland staat, ook de niet afgeronde bewerkingen uit voorgaande weken. Productgegevens en de opvolgende bewerking worden getoond in het scherm. Als de bewerking geheel gereed is, kan deze als gereed geboekt worden. In EasyPlan wordt deze dan met de kleur groen weergegeven, zodat er altijd een actueel overzicht is van de vorderingen van een order/positie en duidelijk zichtbaar is waar deze zich bevindt. Ook de geboekte uren zijn in EasyPlan zichtbaar en bij overschrijden van de voorgecalculeerde uren wordt dit weer gegeven. EasyPlan kan op 150 werkplekken ge´nstalleerd worden. Bij Tooling Holland B.V. is deze module ge´nstalleerd op alle computers van de machinale bewerkingen. Hierbij was het voordeel, dat alle werkplekken al voorzien zijn van een PC welke in het productienetwerk opgenomen zijn. Indien er werkplekken zijn zonder PC, biedt PlanApp de ideale oplossing. Het heeft dezelfde functionaliteit als PlanAcces doch werkt op een tablet-pc met Android als besturingssysteem. Door middel van een WiFi netwerk, maakt deze app verbinding met de planning. Een centraal geplaatste router, welke op een speciale manier beveiligd is, zorgt voor de verbindingen. Inbreuk op dit netwerk vanaf buiten is uitgesloten. PlanAcces maakt het planningssysteem uniek. Het maakt het mogelijk de uitvoering van de bewerkingen realtime te volgen.