De features van EasyPlan:

EasyBase heeft met twintig jaar ervaring op gebied van het beheren, organiseren en initialiseren van grote databases bij grote bedrijven, de kennis en ervaring in huis om betrouwbare software te ontwikkelen. Door gebruik te maken van in de praktijk geteste basis modules en object georiŰnteerd programmeren, is het mogelijk om vanuit een bestaande opzet, maatsoftware te ontwikkelen welke prijstechnisch veelal aantrekkelijker is dan bestaande software. LEANprogramming maakt het mogelijk om vanuit basispijlers de voor de klant perfecte software te ontwikkelen tegen de meest gunstige prijs.

 

EasyPlan is een basis module, van waaruit eenvoudig de wensen van elke klant ge´mplementeerd kunnen worden. Zo is EasyPlan te gebruiken als standalone, in een netwerk of als internet applicatie. Als webapplicatie is EasyPlan zeer geschikt m.b.t. thuiswerkers en voor bedrijven welke op meerdere locaties werkzaam zijn. Als standalone of als netwerkapplicatie uitermate geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen.


Tooling Holland B.V. te Emmen is per januari 2011 gestart met dit pakket. Tooling Holland is een relatief grote gereedschappenmaker, waar automatisering op een zeer hoog niveau ligt. Centrale servers voorzien het gehele bedrijf van informatie. Alle werkplekken, maar ook alle machines zijn voorzien van een eigen werkstation. Elke werknemer, frezer, draaier, slijper of edm-operator, heeft op zijn eigen PC de mogelijkheid te werken met het CAD/CAM systeem. Tekeningen en solids worden rechtstreeks van de tekenkamer geleverd aan de server. Dit uitgebreide netwerk is uitermate geschikt om ons planningssysteem volop tot zijn recht te laten komen. Op de server is een SQl-databaseserver ge´nstalleerd waar tot 150 users tegelijk in kunnen werken. Er is gekozen voor een opensource server van SUN. Hieraan zijn geen licentie bepalingen verbonden en mag vrij gebruikt worden.


Het pakket is als volgt opgezet.

EasyPlan, de hoofdmodule, wordt gebruikt op de werkvoorbereiding/planning. Hier worden alle gegevens m.b.t. planning en voorcalculatie ingevoerd.
EasyPlanCad wordt op de tekenkamer gebruikt om in een vroeg stadium de planning van het tekenwerk en binnenkomende orders in te voeren.
EasyPlanView wordt in de werkplaats gebruikt voor het tonen en bijwerken van de gehele planning.
EasPlanAcces is bij elke machine c.q. bewerking geplaatst. Per bewerking worden uren geregistreerd, bewerkingen muteren.


Het systeem heeft de volgende opties.
EasyPlanApp, PlanAcces op een tablet-pc. Een zwaar beveiligd, op mac-adres niveau, WiFi netwerk maakt deze op elke werkplek beschikbaar en is dus niet plaatsgebonden.
Gegevens rechtstreeks importeren vanuit een ander softwarepakket of CAD-systeem.
Exporteren van de planning of gedeelten hiervan naar een ftp-server of elk gewenst bestandsformaat.
Online via internet de planning inzien of bewerken (muteren).
Koppelen aan de weekplanner waarmee per bewerking per dag gepland kan worden.
Elke gewenste toevoeging of implementatie is mogelijk.